El Mètode Curly (I): La cura del Cabell és el més important.

Si tens el cabell arrissat i t'interessa la perruqueria i la cura del cabell, hauràs pogut comprovar  que, darrerament, no es parla d'altra cosa que d'un "revolucionari" mètode per a la cura dels cabells arrissats: el Mètode Curly. Que n'hagis sentit a parlar és normal. En el darrers mesos les cerques a Google sobre aquest mètode han crescut un 160%! En aquest article, el primer d'una sèrie de dos, t'explicarem quins són els punt bàsics sobre els quals incideix el Mètode Curly,
Perruqueria LeLook: Mètode Curly
En el nostres articles "La Forma del Cabell" i "Modificar la Forma del Cabell(2012), t'explicàvem per què hi ha cabells que són arrissats: la causa és la disposició dels enllaços químics forts entre les proteïnes del cabell, els anomenats ponts de disulfur. Quan aquests es disposen en diagonal entre les proteïnes, el cabell és arrissat i, per això, l'única manera de canviar-li la forma "permanentment", és mitjançant un tractament químic que els dissolgui i els recompongui en una disposició en paral·lel entre les cadenes de proteïnes. A LeLook, intentem no fer gaire aquesta mena de tractaments perquè a nosaltres el què ens agrada és treure el màxim partit del cabell en el seu estat més natural possible.
Ens va faltar explicar-te en aquells articles quines implicacions té sobre la cura del cabell el fet que aquest sigui arrissat, ja que aquest tipus de cabell té més necessitats que el cabell llis. Has de tenir en compte que en els cabells arrissats la cutícula pateix més tensió a la part exterior del ris que a la part interior. Això fa que les làmines de la cutícula, (imagina-les com les teules d'una teulada) s'obrin més per la part exterior. Com t'hem explicat en altres articles (2015), per a qualsevol tipus de cabell, el fet de tenir la cutícula oberta i malmesa comporta un seguit d'efectes interns, com la pèrdua dels lípids, d'aigua i de les proteïnes que el composen, i uns efectes externs com la manca de lluentor, la ruptura prematura i, un creixent encrespament. Has de pensar que l'encrespament el produeixen les pròpies escates de la cutícula que, en quedar obertes, actuen talment com si fossin els ganxos d'un velcro, donant al cabell l'aspecte descuidat que tan ens desagrada. 
És justament en el tractament d'aquests efectes no desitjats dels cabells arrissats on incideix veritablement el Mètode Curly, i ho fa en dos vessants diferents. Per una banda, estableix una forma de treballar recomanada per a les estilistes, i per l'altra, defineix les característiques que han de tenir els productes de tractament per al cabell arrissat, tant dels que utilitzen els professionals salons de perruqueria, com dels que cal utilitzar a casa per al seu correcte manteniment.
La tècnica de tall recomanada.
Quan una perruquera poc experimentada, s'enfronta al repte de dissenyar un tall per a un cabell arrissat, generalment acaba tenint una sorpresa desagradable, i la seva clienta també, pel fet de no haver tingut en compte que el cabell, un es cop mulla, s'estira a causa de la dissolució temporal dels ponts dèbils (d'hidrogen i salins) en la interacció amb l'aigua. Això provoca que, després del tall, un cop el cabell s'asseca i recupera el seu ris natural, la mida final sigui molt més curta del què havien previst en el disseny del tall, i del què els havia demanat la seva clienta. Per evitar això, el Mètode Curly proposa el tall del cabell en sec. Cal tenir en compte, però, que una estilista ben formada i amb bones habilitats tècniques, ja té en compte aquesta característica dels cabells arrissats a l'hora de dissenyar i executar un tall de cabell, per la qual cosa aquesta recomanació seria, en realitat, una qüestió secundària del mètode destinada a orientar a aquelles professionals menys avesades a treballar sobre cabells arrissats.
Els productes adequats per al Mètode Curly.
Com t'explicarem a continuació, la principal finalitat del Mètode Curly, és definir una "dieta correcta" per al cabell eliminant-ne els components perjudicials. Aquests components ho són per a tots els cabells, però més especialment per als cabells arrissats que, per definició, pateixen més deshidratació i manca de proteïnes que els cabells llisos.
Fins fa ben poc, la majoria de productes per a la cura del cabell arrissat es limitaven a maquillar-lo amb silicones, especialment pel què respecta als condicionadors i als sèrums. Les silicones creen una pel·lícula que envolta la cutícula del cabell, amb la qual cosa, s'obté la sensació que la cutícula queda ben segellada. Per una banda, el cabell queda més suau al tacte, tot i que en realitat el què toquem és la silicona. Per l'altra, el cabell reflecteix més la llum i es mostra brillant, i s'evita temporalment l'encrespament. Tanmateix, aquest tipus de productes només duen a terme un maquillatge; es limiten a emmascarar l'aspecte extern del cabell sense incidir en la reposició de lípids, l'aportació de proteïnes o la millora de la hidratació de la fibra capil·lar. I, alhora, impedeixen aquesta millora ja que la pel·lícula que envola el cabell impedeix aportar-hi els elements que necessita. Així doncs, la primera norma bàsica del Mètode Curly és eliminar completament les silicones de la dieta dels teus cabells.
Pel què respecta als xampús, cal tenir en compte que la seva finalitat principal no és tant netejar la fibra capil·lar com netejar el cuir cabellut, per bé que estan pensats per fer les dues coses alhora. És aquí on entren en joc uns components químics dels quals segur que ja n'has sentit a parlar: els sulfats. La majoria de fabricants afegeixen sulfats als xampús per dues raons: eliminen molt bé els greixos i fan molta escuma en contacte amb l'aigua. Així, amb un únic component, "maten dos ocells d'un tret": aconsegueixen netejar molt bé i fer molta escuma. És un fet molt conegut en marketing, que quanta més escuma fa un producte, major sensació de netedat ens produeix, encara que en realitat no hi tingui res a veure. Amb els sulfats, doncs, s'estalvien haver d'afegir components "escumants" a la fórmula. Aleshores, et deus preguntar perquè són "perjudicials" els sulfats? La qüestió és que netegen massa bé. els sulfats eliminen els greixos protectors del cuir cabellut produint efectes com la descamació i també eliminen els lípids que formen part de la fibra capil·lar. Tenint en compte que els cabells arrissats ja pateixen una mancança de lípids i d'hidratació, aplicar-hi xampús amb sulfats encara els resulta més perjudicial que en el cas dels cabells llisos. Així doncs, la segona norma bàsica del Mètode Curly és eliminar completament els sulfats de la dieta dels teus cabells.
En el proper article dedicat al Mètode Curly, t'explicarem quins són els passos que cal seguir, tant al saló com a casa, i quins productes en concret et recomanem per tal de mantenir a casa un cabell arrissat sa, hidratat i, sobretot, natural. Et recomanem que et subscriguis al nostre blog prement el següent botó i així rebràs al teu correu el nostre proper article.
Subscriu-te a LeLook