Tallar el cabell segons la Fase de la Lluna

Com t'explicàvem en aquest article , hi ha una gran quantitat d'evidències científiques sobre la influència que té la Lluna sobre el nostre entorn i sobre nosaltres. Ara bé, en relació al nostre cabell pròpiament dit, la seva influència només es pot deduir de forma indirecta. La influència indirecta de la Lluna sobre el Cabell En l'article esmentat ja et comentàvem que els estudis (1),(2) científics evidencien que l a Lluna mostra una influència sobre la nostra producció hormonal . Per altra banda, és coneguda la relació existent entre les condicions del cabell i els nostres nivells hormonals, fins al punt d'explicar la progressiva fragilitat del cabell a mesura que envellim, o casos més extrems com l'alopècia androgenètica. La clau és la Melatonina La Melatonina és una hormona que es sintetitza a partir del neurotransmissor anomenat serotonina. Són coneguts els efectes que té la producció de melatonina en la nostra regulació del son. Tanmateix, també té altres

Modificar la forma del cabell: Allisats, Permanents i Pentinats

Un dels canvis més complexos d'entre els que es poden realitzar sobre el cabell, és justament un dels més demanats: el canvi de forma el cabell. No ens referim al canvi de la mida, sinó al canvi de l'estructura del cabell. 

Canvis de Forma:
El Trencament dels Ponts

Com t'explicàvem a l'article anterior, els canvis estructurals poden ser més o menys efímers en funció del tipus de pont al que afectin. 

Recordaràs que per tal de modificar la forma del cabell cal desunir els enllaços químics, o ponts, que mantenen juntes les cadenes de proteïnes del cabell.

Canvis efímers: el Pentinat. 

En el cas dels canvis de forma més efímers, els enllaços dèbils es desuneixen mitjançant l’exposició del cabell a l’aigua.

L'aigua trenca els ponts d’hidrogen i els ponts salins del cabell, la qual cosa permet recompondre'ls en una forma diferent quan la fem evaporar de forma ràpida gràcies a l’ús de l’assecador. És el que coneixem com a pentinat.

Canvis permanents: el Modelat i l'Allisat.

Per tal de realitzar un canvi de forma permanent en el cabell no hi ha altra opció que trencar els enllaços forts, els ponts de disulfur, que són els que mantenen fixa l’estructura del cabell.

Aquests tractaments, coneguts com a modelats i allisats consisteixen a desfer els enllaços químicament, reorganitzar-los formant una estructura diferent, i recompondre uns nous enllaços de disulfur diferents dels anteriors.

Els Modelats i els Allisats
són el mateix tractament

Tots els tractaments que canvien l'estructura del cabell de forma permanent, en essència, són el mateix: aplicar una loció tractant i, posteriorment, aplicar un agent neutralitzant. Sempre veuràs que t'apliquen un producte, el deixen actuar durant uns minuts i, després, te n'apliquen un altre (el neutralitzant).

La loció tractant: Obrir i Trencar el Cabell.

Les locions tractants sempre duen dos components pensats per a que treballin de forma seqüencial: l'un obre la cutícula i l'altre actua sobre l'estructura interna del cabell.

Peluquería LeLook Sabadell: Imagen de Pelo Dañado por Decoloración hecha en casa
Generalment, el producte que s'utilitza per a obrir la cutícula és l'hidròxid d’amoni, popularment conegut com a  amoníac. 

Tanmateix, cada vegada hi ha més productes que utilitzen etanolamina (la veuràs com a ETA o MEA), que té els mateixos efectes que l'amoníac amb una diferència: No fa olor; o més ben dit, l'olfacte humà no la percep si no és en concentracions molt altes.

L'agent que desfà els ponts de disulfur generalment és el tioglicolat d’amoni, que separa les cadenes de queratina i, per tant, trenca l'estructura química del cabell. 

L’olor desagradable i picant característica dels modelats es el resultat de la combinació de l’olor d’amoníac i l’olor d’ous podrits dels compostos de sofre alliberats. Tanmateix, cada vegada hi ha més productes que afegeixen components químics emmascaradors d'olors.

Donar forma al Cabell Trencat.

Un cop desfets els ponts de disulfur i separades les cadenes proteíniques, es pot modificar la forma del cabell de forma permanent. 

Si el què es vol és arrissar-lo, s’enrotlla en tubs de plàstic de major o menor diàmetre segons el tipus de rínxol que es vulgui aconseguir.

En canvi, si el què es vol és allisar-lo, bé es pentina, bé es planxa intensament o s’immobilitzen els cabells entre plaques planes.

El Neutralitzador: Fixar la nova Forma.

Un cop s’ha donat la nova forma al cabell, es reverteix la reacció química aplicant un agent neutralitzant. D'aquesta manera es tornen a formar els enllaços de disulfur en la nova posició. 

Finalment, es renta el cabell i s’esbandeix. En eixugar-se, es tornen a formar els ponts d’hidrogen i els salins. El cabell torna a tenir la seva estructura, però ara té un aspecte molt diferent gràcies a la nova posició dels enllaços de disulfur.

Els Inconvenients dels
Tractaments Químics Permanents

Més enllà de la major o menor exposició a productes químics tòxics, que per normativa sanitària estan molt controlats i restringits, els tractaments de modelat i d’allisat presenten dos inconvenients principals: l'un podem dir que és estètic i l'altre de salut capil·lar.

Inconvenients estètics:
el Cabell Creix, naturalment.

L’efecte dels tractaments químic és permanent en les fibres tractades en el seu moment, però no en les noves i això té uns efectes estètics importants. 

El cabell creix perquè a l'interior de la pell s'empaqueten cèl·lules queratinitzades que s'explusen cap a l'exterior; és a dir, per la part de l'arrel, el cabell té sempre la seva estructura genètica original.

Tenint en compte que, depenent de molts factors, el cabell creix entre 1 i 1,5 cm al mes, tot just en mig any trobarem més de quatre dits de cabell amb la seva forma original, mentre tota la resta del cabell manté la forma modificada químicament.


En el cas dels modelats, veure la part de l'arrel més o menys llisa i els mitjos i puntes més arrisats passa més desapercebut ja que es tracta del comportament natural dels cabells arrissats. El propi pes d'un cabell arrissat natural estira l'arrel del cabell.

Tanmateix, en el cas dels allisats, encara més quan s'han aplicat com si fossin un "tractament anti-encrespament", l'efecte és absolutament anti natural i estèticament horrible. Veiem un cabell arrissat i encrespat a l'arrel, que de cop passa a ser llis cop un pal a mitjos i puntes. 

Inconvenients de Salut:
la Destrucció del Cabell.

El principal inconvenient d'aquest tipus de tractaments químics és que representen un risc molt gran de destrucció de la fibra capilar. 

Peluquería LeLook Sabadell: Imagen de Pelo Dañado por Decoloración hecha en casa

Cal tenir en compte que els cabells tenen habitualment moltes fonts d'estrès estructural. Ja sigui estrès mecànic pel pentinat, ja sigui estrès tèrmic per l'ús d'assecadors i planxes, o ja sigui estrès químic per l'aplicació de coloració.

Si a això li afegim un tractament químic pensat per a trencar-ne l'estructura, estem fent patir en excés la fibra capil·lar.

Per altra banda, donat que aquest tipus de tractaments, tot i definir-se com a "permanents" en realitat són temporals pel propi creixement del cabell, es pot donar una tendèndia a repertir-los en excés.

La mala aplicació o l’abús d’aquesta mena de tractaments pot acabar conduint a la destrucció de l’estructura interna del cabell; el tan temut "cabell com un xiclet”.

Ja sabràs que a LeLook no som massa partidaris de les permanents, i encara menys dels allisats, però quan els realitzem, utilitzem els millors productes disponibles per tal de protegir al màxim allò que és el més important en tot aquest procés: el teu cabell.