Tallar el cabell segons la Fase de la Lluna

Com t'explicàvem en aquest article , hi ha una gran quantitat d'evidències científiques sobre la influència que té la Lluna sobre el nostre entorn i sobre nosaltres. Ara bé, en relació al nostre cabell pròpiament dit, la seva influència només es pot deduir de forma indirecta. La influència indirecta de la Lluna sobre el Cabell En l'article esmentat ja et comentàvem que els estudis (1),(2) científics evidencien que l a Lluna mostra una influència sobre la nostra producció hormonal . Per altra banda, és coneguda la relació existent entre les condicions del cabell i els nostres nivells hormonals, fins al punt d'explicar la progressiva fragilitat del cabell a mesura que envellim, o casos més extrems com l'alopècia androgenètica. La clau és la Melatonina La Melatonina és una hormona que es sintetitza a partir del neurotransmissor anomenat serotonina. Són coneguts els efectes que té la producció de melatonina en la nostra regulació del son. Tanmateix, també té altres

La forma del cabell: Llis o Arrissat

Tal com comentàvem a l'article anterior, les característiques físiques de cada cabell depenen directament de l’estat de la queratina que aquest conté.

Els enllaços químics del Cabell

Talment com si es tractés del fils que formen un cable, les cadenes de queratina es disposen de forma paral·lela, i es mantenen unides mitjançant tres tipus d’enllaços químics diferents coneguts com a ponts.

Ponts d’hidrogen 

Són els enllaços que es donen entre un àtom d’hidrogen i un altre àtom que atrau molt els electrons, com ara l’oxigen.

Ponts salins

Són aquells enllaços que es donen entre un àcid i una base per l’atracció de dos elements amb càrregues elèctriques oposades.

Ponts de disulfur

Són enllaços covalents, és a dir, aquells en el quals els àtoms comparteixen un parell o més d’electrons i, per tant, esdevenen químicament més forts. 

En el cas del cabell, aquests ponts es produeixen amb els àtoms de sofre de les cadenes veïnes. Com que aquests són més forts, no es dissolen amb la presència d’aigua. 

La forma del Cabell:
Enllaços dèbils i forts.

És justament la distribució d’aquests enllaços químics del cabell allò que determina la seva forma natural.

Els enllaços d’hidrogen i els salins són enllaços dèbils, i com a tals, i les molècules d’aigua els trenquen de forma temporal. Això explica que els cabells perdin la seva forma quan els mullem.

Amb la utilització de l'assecador, allò que fem és que l’aigua del cabell s'evapori ràpidament. Amb el pentinant, aconseguim que els enllaços dèbils tornin a formar-se en seccions de fibres diferents.

La forma natural del cabell vé determinada, per tant, per la disposició dels enllaços forts, els de disulfur.

Si els enllaços de disulfur es troben disposats de forma paral·lela, les cadenes de queratina es mantenen alineades, amb la qual cosa els cabells esdevenen llisos.

En el cas que els enllaços es produeixin de forma diagonal, les cadenes es retorcen entre elles i, per tant, cabell presenta rínxols. Quants més enllaços en diagonal hi hagi, més arrisat serà el cabell.

Com ja deus anar imaginant, per canviar la forma del cabell cal incidir sobre els enllaços químics del cabell. T'ho explicarem en un altre artícle.