LeLook Haircare: La Cura de Cabells Sensibilitzats i Curly

La Cura del Cabell: Sensibilitzats i Curly Si has vingut a LeLook, ens hauràs sentit a dir que els nostres treballs els completes tu a casa utilitzant els productes i duent la rutina de cura del cabell que et recomanem; i que ambdues coses cal anar adaptant-les a les necessitats de la teva melena periòdicament. En aquest article t'explicarem quins són els productes més adequats per tenir cura del teu cabell quan el tens sensibilitzat, així com els passos que has de seguir a casa per tal de mantenir-lo sa i hidratat. Són productes i rutines que van molt bé per al cabell sec, trencadís i encrespat , i que també són recomanables per al cabell curly . Com t'explicàvem als posts que vam dedicar al Mètode Curly  (I)  i  (II) , l'any 2020, els cabells arrissats, per la seva pròpia estructura, pateixen una major deshidratació i una major pèrdua de proteïnes i de lípids que els cabells més llisos, és per això que els podem considerar també com un cabell sensibilitzat. Digues adeu 

La Coloració Àcida (II): Un Color que tracta el cabell.

Com et vam explicar a l'anterior article, els nostres cabells i la pell són elements químicament àcids, amb un pH òptim que oscil·la entre el entre el 4,7 i el 5,75 per a la pell, i entre el 3,5 i el 5,5 per al cabell. També et vam explicar que qualsevol tractament que es faci sobre el cabell, fins i tot un de tant senzill com rentar-lo, comporta que es modifiqui el pH del cabell per tal d'obtenir uns resultats determinats. 

En el cas dels tractaments de coloració del cabell amb la utilització de tints permanents, portin o no amoníac, el què fem és alcalinitzar la fibra capil·lar pujant-li el pH per tal d'obrir la cutícula i introduir-li els pigments desitjats. Encara que aquesta modificació del pH sigui temporal, i, per molta qualitat que tinguin els tints utilitzats, això sempre té efectes permanents sobre la cutícula.

Perruqueria LeLook Sabadell Peach Hair Color
Tenint en compte que a mesura que creix el cabell, la cutícula va obrint-se progressivament a causa de múltiples factors, com ara els efectes mecànics del pentinat o la major exposició a la llum solar, les conseqüències d'aplicar tints permanents sobre la part mitja i les puntes encara es van accentuant a mesura que es van repetint les coloracions. 

No té massa sentit tornar a aplicar un tint permanent allà on ja ha estat aplicat ja que, pel fet de ser permanents, la pèrdua de pigments haurà estat mínima entre una sessió i una altra. 

El concepte que hi ha en aplicar tints permanents sobre mitjos i puntes és tornar a "obrir" el cabell, arrossegant amb això part dels pigments que li vam posar, per tornar-li a introduir uns pigments que ja li havíem posat en l'anterior sessió de coloració. Això és el què acostuma a passar quan s'utilitzen tints de baixa qualitat, amb pigments de grandària molt superior, que tenen una major pèrdua de color entre coloracions; aleshores, no queda altre remei que tornar a estressar el cabell per repetir el procés a tota la seva llargada.

Quan s'utilitzen tints de qualitat, amb pigments de color molt més petits aquesta repetició del color a mitjos i puntes és del tot innecessària. És en aquest punt on entra en joc la coloració àcida, com t'explicarem a continuació.

La COLORACIÓ ÀCIDA, com el seu nom indica, compta amb un pH molt més baix que el dels tints permanents. També n'hauràs sentit alguna referència com a coloració "semi-permanent" o com a coloració "vegetal". En tractar-se d'una coloració no alcalina els efectes sobre la cutícula del cabell són completament diferents que els dels tints permanents.

Perruqueria LeLook - Sabadell - El pH i els estats del Cabell
La coloració àcida no té un poder de cobertura tan gran com el dels tints permanents, la qual cosa no la fa tan adient com els anteriors per a acolorir cabells amb un elevat percentatge de cana, ni tampoc té una duració tan llarga ja que els pigments que aporta es perden molt més fàcilment, però és perfecta a l'hora de tractar cabells que han estat acolorits prèviament.

La coloració àcida té un efecte astringent sobre la fibra capil·lar, és a dir, retrau les fibres i produeix una acció cicatritzant, amb la qual cosa s'aconsegueix que el cabell quedi en millors condicions que abans d'aplicar-la.

Si ets clienta nostra, t'hauran aplicat moltes vegades el què nosaltres anomenem Color Mantra, i t'hauran explicat que juntament amb la coloració permanent t'apliquem una altra coloració a mitjos i puntes que actua com un tractament que aporta color. Precisament, això últim és la coloració àcida.

Com t'hem explicat més amunt, no té massa sentit tornar a oxidar la part del cabell on ja s'hi havia dipositat color en les sessions anteriors. El què cal aplicar és una coloració àcida que refresqui els pocs pigments que s'hagin perdut i, alhora, restauri el pH del cabell a mitjos i puntes.

El resultat de treballar el color amb aquesta tècnica és que el cabell no només presenta una millor coloració, sinó que com que es segella la cutícula, la pèrdua de pigments encara és menor, reflecteix millor la llum i, per tant, brilla més, i s'obté una major suavitat, que fins i tot pot millorar la del propi cabell en estat natural.

La utilització de la coloració àcida en combinació amb altres tècniques de coloració, ja siguin els tints permanents amb el Color Mantra, o amb tècniques de decoloració com el Balayage o les Babylights, ens permet deixar-nos dur per la creativitat sense haver de patir pels efectes sobre la qualitat estructural del cabell, i obtenir resultats espectaculars i molt més naturals. 

Un exemple perfecte de resultats espectaculars utilitzant una combinació de tècniques i de coloracions diferents és elColor Melting, del qual te'n vam parlar en un anterior article.

Peluqueria - LeLook - Sabadell - Color Melting