Tallar el cabell segons la Fase de la Lluna

Com t'explicàvem en aquest article , hi ha una gran quantitat d'evidències científiques sobre la influència que té la Lluna sobre el nostre entorn i sobre nosaltres. Ara bé, en relació al nostre cabell pròpiament dit, la seva influència només es pot deduir de forma indirecta. La influència indirecta de la Lluna sobre el Cabell En l'article esmentat ja et comentàvem que els estudis (1),(2) científics evidencien que l a Lluna mostra una influència sobre la nostra producció hormonal . Per altra banda, és coneguda la relació existent entre les condicions del cabell i els nostres nivells hormonals, fins al punt d'explicar la progressiva fragilitat del cabell a mesura que envellim, o casos més extrems com l'alopècia androgenètica. La clau és la Melatonina La Melatonina és una hormona que es sintetitza a partir del neurotransmissor anomenat serotonina. Són coneguts els efectes que té la producció de melatonina en la nostra regulació del son. Tanmateix, també té altres

Els efectes del Sol sobre el teu cabell

El cabell és una part molt important de la nostra aparença i, per tant, de la imatge que projectem en els demés i de la nostra propia imatge personal. Això converteix el cabell en un factor especialment crític per a la nostra auto-confiança i per a les relacions que tenim amb els altres. En aquest article t'expliquem com afecten els raigs solars a la salut del teu cabell i hi descobriràs algunes coses que contradiuen la "saviesa popular" i d'altres que la reafirmen.

Com ja hem explicat en altres articles, el principal component del cabell és la queratina, conformant entre un 65% i un 95% de la fibra capil·lar. La queratina del cabell, està formada per aminoàcids fotosensibles, enllaçats en forma d'espiral per diferents tipus de ponts: ponts de disulfur, d'hidrogen, iònics i hidròfobs.  Els ponts més resistents, com els de disulfur, un cop es trenquen ja no poden ser reconstruïts mai més. Un altre component essencial del cabell és la melanina. Representa aproximadament el 3% de la fibra capil·lar, se situa a l'interior del cabell, i es divideix en dos tipus; un de color marró i l'altre de color vermell, la combinació dels quals determina el color d'aquest. A banda de ser-ne la responsable del color, la melanina és important per al cabell ja que actua com a filtre dels raigs solars.

Els efectes dels raig ultraviolats sobre el cabell són diferents en funció dels tipus de radiació i comporten tant la pèrdua de proteïnes capil·lars com la degradació dels pigments.  La radiació UVB es manté a l'àrea de la cutícula i, tot i no penetrar més, és la responsable de la destrucció de les proteïnes del cabell. Al seu torn, la radiació UVA penetra fins al còrtex i és la responsable de la seva decoloració. Els aminoàcids que conformen l'estructura del cabell són dels més sensibles a la degradació fotoquímica i, a causa de la seva major exposició a la radiació solar, els que es troben a la cutícula són els que en pateixen més els efectes, causant la ruptura de les capes externes del cabell i l'obertura de les puntes. Això es tradueix en encrespament, una menor suavitat, una menor brillantor del cabell en reflectir menys la llum, i en una aturada del creixement causada per la ruptura de les puntes. Els efectes perjudicials de la radiació solar sobre el cabell, a més, empitjoren en condicions extremes d'humitat ambiental, tant per excés com per defecte d'aquesta. Així que, en contra de la creença popular, mullar-se constantment el cabell també l'afecta negativament quan hi ha una alta exposició a la radiació solar.
Per altra banda, tot i que hi ha encara una discussió sobre l'estabilitat dels diferents tipus de melanina, les dades semblen concloure que els cabells amb una major càrrega de pigment presenten una menor pèrdua de proteïnes capil·lars. En aquest cas, doncs, la saviesa popular l'encerta en afirmar que els cabells rossos, amb menor càrrega de pigment, es veuen més afectats per l'exposició al sol.

A hores d'ara, ja tenim assumit que és imprescindible utilitzar protecció solar per a la nostra pell, però convé anar un pas més enllà i acostumar-nos a utilitzar habitualment productes amb filtre solar per a la protecció del cabell. A LeLook tenim dos "imprescindibles" per a l'estiu:
- El xampú Color Extend Sun de Redken, a base d'oli de mango, aporta una nutrició intensa per al cabell exposat al sol. És un xampú que neteja amb suavitat alhora ajuda a reparar els cabells malmesos pels raigs solars. El sistema exclusiu de condicionament Interlock Protein Network de Redken juntament amb un filtre UV, eliminen les restes de minerals, clor i sal mentre protegeixen la fibra del cabell de les agressions ambientals.
- El producte d'acabat i tractament One United de Redken és una autèntica navalla suïssa per a la cura i el manteniment del cabell. One United aporta 25 beneficis diferents per a la fibra capil·lar, entre els que destaquen, de cara a l'estiu, la protecció solar i la protecció contra l'excés de temperatura. El tractament One United condiciona, nodreix, i prepara els cabells per al pentinat. La seva fórmula, lliure de parabens i de sulfats, reforça la fibra del cabell, repara les puntes obertes i evita que es trenqui durant el pentinat. Facilita el "brushing" i protegeix contra els danys per calor deguts a l'ús de la planxa.

FONTS - Elaboració pròpia i 1- UV damage of the hair Sebetić K, Sjerobabski Masnec I, Cavka V, Biljan D, Krolo I. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19138021 https://hrcak.srce.hr/file/54884 2- Diccionario de Belleza: Melanina https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/diccionario/melanina.html 3- Wikipedia - Cisteïna https://ca.wikipedia.org/wiki/Ciste%C3%AFna 4- Does Sun Damage Your Hair? https://www.quora.com/Does-Sun-In-damage-your-hair